Google+
 

Видео програма семейство MailHunter

 

Режим на търсене електронни адреси на компютъра (или интернет страници, съхранени файлове)

Избор на домашна директория, за да сканирате и натиснете бутона Начало на търсене. E-мейл адреси, намерени на страницата показват статистическите данни.

 

 

Режим на търсене електронни адреси на интернет сайтове (сканиране) на

Посочете първоначалното сканиране уеб страница и кликвания Старт. В филтъра за търсене го настроите.

Намерено е-мейл адреси се появяват на статистиката на страница

 

 

    Режим поиска электронных адресов в памяти (перехват электронных адресов в запущенных программах). Например блокнот, или Internet explorer. Найденные электронные адреса отображаются на странице статистика

 

 

    Запазване на имейл адресите намерени във файла. Този формат на файла е XLS, CSV, TXT, XML. Също така изберете разделител характер между електронна поща.